ขจีศักดิ์ สอาดศรี

ข้อมูลผู้สอน
ขจีศักดิ์ สอาดศรี (Box)

-ปัจจุบันกำลังศึกษา Sound Design ที่ Berklee online -Ableton Live 9 (Udemy) -Computer Science (Udacity) - Music Composition จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา